Startsida Om företaget Våra tjänster Kvalitet Miljö Referenser
Kvalitet
Vår kvalitetspolicy
Kvalitets- och kundansvarig
Kvalitetsrapport
Med samlade resurser
Verksamhetschefen
Våra kunders krav på såväl utökad som mer omfattande service har möjliggjort vår kontinuerliga tillväxt, något vi är mycket stolta över.

För att med bibehållen kvalitet klara av företagets expansion och därmed den kontinuerligt ökade efterfrågan på bolagets tjänster har vi infört en ny övergripande tjänst i form av en verksamhetschef. Verksamhetschefen, som heter Gabriel Rappe, har det operativa ansvaret för den löpande verksamheten i företaget. Gabriel har genom tidigare ledande befattningar och styrelseuppdrag en bred och lång erfarenhet av såväl stora som små bolag, svenska som utländska.

Gabriel säger:
"Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra arbetsmetoder, rutiner och system för att därmed kunna ge våra kunder en kostnadseffektiv, kvalitativ och optimal service. Genom en väl fungerande organisation och våra erfarna medarbetare kan du alltid förlita dig på att vi levererar. Som din leverantör av ett brett tjänsteutbud ser vi till att du kan fortsätta att fokusera på din dagliga kärnverksamhet".

Vår kvalitetspolicy
Effekt Svenska AB levererar flexibla servicetjänster av hög kvalitet till medelstora och stora företag. Vi är en naturlig samarbetspartner och en attraktiv arbetsgivare.Genom stort engagemang och yrkeskicklighet samt servicevilja hos våra anställda uppnår vi tillsammans med leverantörer och kunder överenskommen kvalitet.

Vi ställer samma krav på leverantörer som på oss själva.

Genom vårt ledningssystem arbetar vi systematiskt, utvärderar våra insatser och reflekterar i nya banor kring verksamhet och resultat.

Vår organisation genomsyras av strävan efter ständiga förbättringar.

Denna kvalitetspolicy utgör ett åtagande för samtliga chefer och anställda att uppfylla ställda krav.
Kontaktinformation

Tel. 08-595 105 80
E-post. info@effektab.se
Besöksadr. Ístra Bangatan 1
Postnr. 195 60 Arlandastad


Effekt felanmälan

Är det någonting som inte fungerar som det ska med städningen? Tveka inte, gör en felanmälan genast så kontaktar vi er!

>>Felanmälan<<

Effekt personaltidning

Här kan du läsa om allt nytt som händer inom Effekt AB. Klicka på länken för att läsa vår senaste utgivna personaltidning "Städeffekten".

>>Läs vår personaltidning<<