Startsida Om företaget Våra tjänster Kvalitet Miljö Referenser
Miljö
Vår miljöpolicy
Svanenmärkning
Vår miljöpolicy
Vi vill vara en kraft för omställning till ett hållbart samhälle med hållbar konsumtion och vi fokuserar på att förebygga föroreningar och ständigt förbättra vårt miljöarbete. Genom att omsorgsfullt välja leverantörer och utrustning levererar Effekt Svenska AB tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt. Våra bilar håller minst miljöklass 2005. Vi har doseringsutrustning för låg förbrukning av kemikalier och satsar på återanvändning och återvinning av de maskiner, produkter och emballage som används i vår verksamhet. SITA hämtar plastförpackningar. Vi strävar efter att endast använda kemiska produkter och förbrukningsmaterial som är miljömärkt enligt Svanen eller liknande kriterier. För att samordna transporter till arbetsplatserna köper vi alla förbrukningsprodukter från endast en grossist, MSB Center AB. För att minimera miljöpåverkande bilkörning transporteras rengöringsmedel i koncentrerad form till arbetsplatserna, för att där spädas ut med vatten. Vi följer tillämplig lagstiftning och strävar till att uppfylla de övriga krav och kundkrav som riktas mot vår verksamhet.

Effekt Svenska AB arbetar enligt miljö- och kvalitetscertifiering ISO 14001-2004, ISO 9001-2008. Genom att certifikatet är utfärdat av ett oberoende certifieringsorgan kan våra kunder tryggt förlita sig på att vi har den kapacitet och kunskap som utlovas. Ledningsgruppen uppdaterar miljöpolicyn en gång per år.

Er arbetsmiljö – vårt ansvar
Människor vistas idag i genomsnitt 90 % av sin tid inomhus. En god arbetsmiljö är därför kanske viktigare än någonsin för trivsel och hälsa. Barn är känsligare för olika miljöfaktorer, därför är det särskilt viktigt att värna om de miljöer barn vistas i. Inomhusluftens kvalitet beror på en mängd olika faktorer där underhåll och lokalvård är mycket viktiga delar. Genom lokalvården bortförs eller minskas olika föroreningar som kan påverka luftens kvalitet.

Vi avfallssorterar och har ett ständigt engagemang för kundens miljöarbete. Trots att de sanitets- och rengöringsprodukter vi använder är relativt ofarliga för miljön, strävar vi ändå ständigt efter att minska utsläppen till avloppsvattnet, eftersom de ingående ämnena riskerar att bidra till problem med bland annat övergödning.

Detta gör vi för miljön
Vi använder:

bilar med minst miljöklass 2005
SITA hämtar plastförpackningar
miljömärkta produkter
doseringsutrustning för kemikalier
återvinningssystem på kontoret
städklara moppar för torr- eller fuktmoppningKontaktinformation

Tel. 08-595 105 80
E-post. info@effektab.se
Besöksadr. Ístra Bangatan 1
Postnr. 195 60 Arlandastad


Effekt felanmälan

Är det någonting som inte fungerar som det ska med städningen? Tveka inte, gör en felanmälan genast så kontaktar vi er!

>>Felanmälan<<

Effekt personaltidning

Här kan du läsa om allt nytt som händer inom Effekt AB. Klicka på länken för att läsa vår senaste utgivna personaltidning "Städeffekten".

>>Läs vår personaltidning<<