Meny

Nyheter

MSB förvärvar

20181002


MSB FÖRVÄRVAR KC MATERIALGRUPPEN AB.

Effekt Svenska ABs systerföretag MSB förvärvar KC Materialgruppen AB. Materialgruppen bedriver sin verksamhet från Täby och de erbjuder kända varumärken inom hygien, industri och personligt skydd. Företaget är dessutom Sveriges största återförsäljare av Kimberly-Clarks produkter. Materialgruppen omsätter ca 12 mkr, och är ett helägt dotterbolag till MSB från och med 20181001. 

Läs mer

Ny Ledamot

20181001

NY STYRELSELEDAMOT I EFFEKT


Anders Lindström blir ny Styrelseledamot i Effekt Svenska AB. Med bred erfarenhet från såväl näringsliv, statlig förvaltning som politik kommer Anders bidra till att stärka företagets styrelsearbete samt bidra till Effekts fortsatta utveckling.

”Vi är mycket glada och stolta över att ha knutit Anders Lindström till Styrelsen. Hans tunga meritlista och omfattande kontaktnät, inte minst inom fordon och transportnäringen, kommer vara viktiga pusselbitar för vår fortsatta utveckling säger Sverker Littorin, Styrelseordförande i Effekt Svenska AB. Vi är nu i en fas där Effekts fokus är att växa ytterligare och stärka lönsamheten. Anders har en utmärkt erfarenhetsbas för att bidra till utveckla och förädla Effekts verksamhet avslutar Sverker Littorin”.

Anders Lindström har bland annat varit VD för SL samt tjänstgjort som officer med graden Generallöjtnant. Idag verkar Anders som konsult inom samhällsutbyggnad och utveckling av kollektivtrafiken. Anders har ett brett kontaktnät på alla nivåer inom näringslivet men även på riksdag och regeringsnivå, länsstyrelserna och landstingen.

”Jag ser verkligen fram emot att på ett konkret sätt kunna bidra till Effekts fortsatta resa. Företaget har en stor outnyttjat potential och verkar inom en bransch med stora affärsmöjligheter. Att Effekt har en företagskultur och ett fokus som tilltalar mig gör uppdraget ännu mer spännande säger Anders avslutningsvis”

För mer information:

Sverker Littorin, Styrelseordförande sverker.littorin@momentor.se, +46 708 755 309

Anders Lindström, Ledamot, anders@counton.se, +46 70 353 96 50

Läs mer

Bromma Flygplats

2018-09-12

Grattis Jens Hägglund på Bromma Flygplats!

 

Läs mer

Vi välkomnar ny Driftledare

20180827

Välkommen Luis!

Läs mer

Trevlig helg

20180824

Från oss till Er!

Läs mer

Effekts företagsbroschyr

20180824

Vill du veta mer om Effekt?

Läs mer

Effekt i samarbete med Interoc Bygg AB

2018-08-15

Effekt Svenska AB och Interoc Bygg AB inleder samarbete av byggrelaterade servicetjänster.

Läs mer

Utökat samarbete med Akademihotellet AB

2018-08-10

Effekt har sedan 2007 varit leverantör till Uppsala University Housing Office – den verksamhet inom Akademihotellet AB som tillhandahåller rum och lägenheter till Internationella Studenter och gästforskare i Uppsala. Housing Office erbjuder i dagsläget ca 1 850 rum och lägenheter runtom i Uppsala samt i Flogsta.                   

Läs mer

Ny vagnpark miljöklass euro 6

2018-08-09

Effekt fortsätter sin satsning på hållbarhet. Företaget byter nu ut hela sin fordonsflotta till Euro 6 bilar från Volkswagen.

Läs mer