Övriga bolag inom Effekt-koncernen

Meny

Ny organisationsstruktur

20181031

EFFEKT SVENSKA AB INFÖR EN NY ORGANISATIONSSTRUKTUR SOM SKA FRÄMJA KVALITET, TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET. 

Under oktober månad så förvärvade Effekt branschkollegan Global Fastighetsservice AB. I och med det sjösätts nu en ny organisationsstruktur för att nyttja synergierna mellan bolagen men också för att främja kvalitet, tillväxt och lönsamhet. Effekt koncernen kommer omsätta ca 150 Mkr samt sysselsätta cirka 300 personer under 2019. Anita Lundqvist tillträder som Driftchef med ansvar för företagets Driftledare och samtliga leveranser. Birgitta Wikdahl tillträder som Affärsutvecklare med ansvar för offentliga upphandlingar. Anita och Birgitta var tidigare ägare till Global. De kommer båda ingå i företagets ledningsgrupp. Organisationen förstärks vidare med att Karin Andersson, som idag arbetar som controller på Effekt, tillträder som affärsutvecklare med ansvar för Nya affärer. Andreas Anker, som är Personalansvarig för Effekt tillträder tjänsten som Personalchef med ansvar för HR och lön. Samtliga tjänster gäller för hela Effekt Koncernen och tillträds under hösten.
 
-Det är med stor glädje som vi kan presentera denna förstärkning, säger Effekts VD Mikael Wallner. Jag är mycket nöjd med hur vi formerar bolaget för att möta alla möjligheter och utmaningar 2019. Och vi kommer ständigt arbeta med att utveckla vår verksamhet med mål att alltid sätta kundupplevelsen i fokus säger Mikael avslutningsvis.