Övriga bolag inom Effekt-koncernen

Meny

Ledning

Ledning

Effekts ledningsgrupp säkerställer att företaget drivs effektivt, proaktivt och mot fastställda mål.

Ledningsgruppen utgörs av följande medlemmar:

Mikael Wallner, VD och Delägare
Karin Andersson, Controller
Andreas Anker, Personalansvarig
Peter Olsson, Ekonomichef
Maud Englund, Driftchef