Meny

Ledningsgrupp

Mikael Wallner

VD

Tel: 08-595 105 95
Mobil: 072-070 61 55

mikael.wallner@effektab.se

Peter Olsson

Ekonomichef

Mobil: 073-639 98 24

peter.olsson@effektab.se

Karin Andersson

Controller

Tel: 08-595 105 84
Mobil: 073-600 81 41

karin.andersson@effektab.se

Maud Englund

Driftchef

Tel: 08-595 105 89
Mobil: 070 190 60 16

maud.englund@effektab.se

Andreas Anker

Personalchef

Tel: 08-595 105 82
Mobil: 070-190 60 18

Andreas.anker@effektab.se

Driftledare

Andria Djurdjevic

Tel: 08-595 105 88
Mobil: 070-546 67 00

andria.djurdjevic@effektab.se

Josline Haikal

Tel: 08-595 105 96
Mobil: 070-190 60 24

josline.haikal@effektab.se

Ann-Charlotte Nilsson

Tel: 08-595 105 92
Mobil: 076-200 33 03

Ann-charlotte.nilsson@effektab.se

Luis Alexandre

Tel: 08-594 40 771
Mobil: 072-078 33 52

luis.alexandre@effektab.se

Driftledare specialen

Haris Livak

Tel: 08-595 105 93
Mobil: 070-364 10 20

haris.livak@effektab.se

Driftsupport

Diana Gumussoy

Tel: 08-595 105 81
Mobil: 070-763 01 52

diana.gumussoy@effektab.se

Kvalitetsansvarig

Leena Kainulainen

Tel: 08-595 105 86
Mobil: 070-763 33 49

leena.kainulainen@effektab.se

Redovisning

Annika Martinsson

Tel: 08-595 105 98
Mobil: 070-190 60 13

annika.martinsson@effektab.se

IT-ansvarig

Elias Khodr

Tel: 08-595 105 87

elias.khodr@effektab.se

Styrelse

Styrelsen i Effekt Svenska AB består av ägarna och externa representanter. Styrelsens uppgift är att arbeta långsiktigt och strategiskt samt också stötta företagsledningen i operativa frågor. Styrelsen sammanträder 4-6 gånger per år.

Styrelsens sammansättning

Sverker Littorin

Ordförande Flera uppdrag i styrelser och som rådgivare i både noterade och onoterade bolag framför allt i Sverige och Finland. Sverker har också uppdrag i Kina, Bulgarien och är honnorärskonsul för Etiopien.

Kinna Brundin

Ledamot Driver egen konsultverksamhet (Coleo Consulting AB) inom kommunikation och ledarskap. Jobbar framförallt med förändringsuppdrag. Tidigare konsult och VD på kommunikationsbyråer.

Sune Dahlberg

Ledamot Sune har lång erfarenhet inom FM-branschen. Förutom som fd operativ chef på Effekt har Sune också arbetat på ISS och Sodexo i ledande positioner.

Anders Lindström

Ledamot Anders Lindström har bland annat varit VD för SL samt tjänstgjort som officer med graden Generallöjtnant. Idag verkar Anders som konsult inom samhällsutbyggnad och utveckling av kollektivtrafiken. Anders har ett brett kontaktnät på alla nivåer inom näringslivet men även på riksdag och regeringsnivå, länsstyrelserna och landstingen.

Elias Melki

Ledamot och Ägare Elias grundade redan 1989 det bolag som idag är Effekt Svenska AB. Elias är entreprenör och driver även bolagen Elias Melki AB, Träna Mer Sigtuna AB, MSB Center AB, Elias Melki Real Estate AB, MH Älgesta AB och BEMM Ventures AB.

Peter Olsson

Ledamot Mer än 20 års erfarenhet från bank, allt från kundansvarig till försäljningschef. Idag arbetar Peter som ekonomichef för Effekt Svenska AB samt med fastighetsutveckling i eget bolag.