Övriga bolag inom Effekt-koncernen

Meny

Referenser

"Bästa reklamen är nöjda kunder"

Referenser

Effekt erbjuder fastighetsservice med hög kvalitet, flexibilitet och effektivitet som sätter kundupplevelsen i fokus. Vi har 6 stycken tjänsteområden som utgörs av Lokalvård, Bemanning, Fastighetsskötsel, Sanering, Mat&Dryck samt Hemservice. Geografiskt fokuserar vi på Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna och Södertälje. Vi är stolta över våra kunder och vi har som målsättning att våra leveranser ska anses vara det bästa valet för att säkra ett långsiktigt och hållbart partnerskap med kunderna.