Övriga bolag inom Effekt-koncernen

Meny

Beckers

"Beckers - Vi behöver bara ringa en person"

Beckers

Becker Industrial Coatings AB tillverkar industrifärg. I 18 år har företaget haft städavtal med oss. Grundavtalet omfattar lokalvård av kontor, matsal, pausrum och en övernattningslägenhet. I fabriken finns mycket brandfarligt material. Myndigheter och försäkringsbolag håller därför ständigt ett vakande öga på verksamheten. För oss är det viktigt att kunna visa att vi städar på ett säkert sätt och att risken för olyckor är liten. Effekt städar fabriksgolv, dammsuger kanaler, kabelstråk och rörgator, rengör cisterner och byter filter i aggregat. Andra tjänster är storstädning, fönsterputsning, gräsklippning, skötsel av trädgårdsrabatter samt sandning vintertid. ​