Övriga bolag inom Effekt-koncernen

Meny

Ny ekonomichef

2019-08-09

ELIAS MELKI AB - NY EKONOMICHEF

Elias Melki AB som är moderbolag för Effekt Svenska AB, Träna Mer Sigtuna AB, MSB

Center AB, Elias Melki Real Estate Company AB, MH Älgesta AB samt Bemm Ventures AB

förstärker organisationen med att Sussie Makari tillträder som Koncernekonomichef.

 

Sussie är direkt underställd och rapporterar till VD i Elias Melki AB. Hon kommer att vara en del

av Elias Melki ABs ledningsgrupp. Sussie kommer leda, driva och vidareutveckla såväl koncern-

ens som dotterbolagens funktioner inom ekonomi, lön och iT. Hon har även personalansvar för

medarbetarna inom dessa avdelningar. Hon ska i sin roll aktivt stötta koncernens VD:ar och

chefer, med målet att samtliga koncernbolag ska vara branschledande inom sitt verksamhets- 

område.

 

”Vi är väldigt glada och stolta över att få välkomna Sussie som koncernekonomichef hos oss.

Hennes erfarenheter som ekonomichef i snabbväxande företag med verksamhet via ett flertal

dotterbolag, förser henne med kunskaper och kompetens som konkret kommer bidra till vår

fortsatta resa, säger Elias Melki VD för Elias Melki AB.”

 

Sussie kommer närmast från rollen som Koncernekonomichef för Interoc AB, där hon varit 4 år.

Interoc verkar inom byggbranschen, omsätter ca 400 mkr och driver totalt 21 bolag. Innan dess

var hon ekonomichef för Q-gruppen. Sussie är även Diplomerad Styrelseledamot certifierad via

Styrelseakademiens utbildningar.