Övriga bolag inom Effekt-koncernen

Meny

Aremo ISO 45001

2019-05-07

Aremo certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. 

Den internationella standarden ISO 45001 är ett verktyg för organisationer att arbeta systematiskt med att stärka den fysiska och sociala hälsan på arbetsplatsen. Aremo är med denna "trippel certifiering" ett av få saneringsföretag i världen som kan uppvisa samtliga dessa systemstrutkurer och tillhörande certifieringar. Urban Kemna som är VD är mycket nöjd och kan konstatera att Aremo nu har fått skriftligt på att de är ett av de ledande företagen i branschen.