Övriga bolag inom Effekt-koncernen

Meny

ISO 9001/14001

2019-03-18

QVALIFY GER GODKÄNT.

Effekt har vid en förnyelserevision erhållit förnyad certfiering. Syftet med revisionen är att säkerställa att ledningssystemet underhålls, uppdateras och är effektivt för att möta verksamehtens mål. Det är glädjande att inte bara få certifikatet utan att även få så goda omdömen från revisorerna säger Effekts VD Mikael Wallner.