Övriga bolag inom Effekt-koncernen

Meny

Ny Ledamot

20181001

ANDERS LINDSTRÖM NY STYRELSELEDAMOT I EFFEKT

 

Anders Lindström blir ny Styrelseledamot i Effekt Svenska AB. Med bred erfarenhet från såväl näringsliv, statlig förvaltning som politik kommer Anders bidra till att stärka företagets styrelsearbete samt bidra till Effekts fortsatta utveckling.

”Vi är mycket glada och stolta över att ha knutit Anders Lindström till Styrelsen. Hans tunga meritlista och omfattande kontaktnät, inte minst inom fordon och transportnäringen, kommer vara viktiga pusselbitar för vår fortsatta utveckling säger Sverker Littorin, Styrelseordförande i Effekt Svenska AB. Vi är nu i en fas där Effekts fokus är att växa ytterligare och stärka lönsamheten. Anders har en utmärkt erfarenhetsbas för att bidra till utveckla och förädla Effekts verksamhet avslutar Sverker Littorin”.

Anders Lindström har bland annat varit VD för SL samt tjänstgjort som officer med graden Generallöjtnant. Idag verkar Anders som konsult inom samhällsutbyggnad och utveckling av kollektivtrafiken. Anders har ett brett kontaktnät på alla nivåer inom näringslivet men även på riksdag och regeringsnivå, länsstyrelserna och landstingen.

”Jag ser verkligen fram emot att på ett konkret sätt kunna bidra till Effekts fortsatta resa. Företaget har en stor outnyttjat potential och verkar inom en bransch med stora affärsmöjligheter. Att Effekt har en företagskultur och ett fokus som tilltalar mig gör uppdraget ännu mer spännande säger Anders avslutningsvis”

För mer information:

Sverker Littorin, Styrelseordförande sverker.littorin@momentor.se, +46 708 755 309

Anders Lindström, Ledamot, anders@counton.se, +46 70 353 96 50