Övriga bolag inom Effekt-koncernen

Meny

Ny vagnpark miljöklass euro 6

2018-08-09

Effekt fortsätter sin satsning på hållbarhet. Företaget byter nu ut hela sin fordonsflotta till Euro 6 bilar från Volkswagen.

”Det är med stor glädje som vi kan erbjuda vår personal sköna, säkra och bränslesnåla bilar från Volkswagen. Men lika viktigt är att de motsvarar dagens och framtidens miljökrav på en modern fordonspark. Effekt vill vara en kraft för omställning till ett hållbart samhälle med hållbar konsumtion och vi fokuserar på att förebygga föroreningar och ständigt förbättra vårt miljöarbete. Ett byte till Volkswagens Euro 6 bilar är ett steg i detta arbete. Att ta ett aktivt samhällsansvar och bidra till en hållbar utveckling är en självklarhet för oss på Effekt avslutar Mikael Wallner, VD på Effekt Svenska AB”.

Effekt Svenska AB med dotterföretaget TKS Total Klottersanering i Sverige AB levererar arbetsplatsservice med hög kvalitet, flexibilitet och effektivitet som sätter kundupplevelsen i fokus. Effekt ska alltid arbeta så att våra leveranser anses vara det bästa valet och vi ska säkerställa ett långsiktigt och hållbart partnerskap med våra kunder. Effekt ska leverera till Företag, Kommuner och Landsting i Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna och Södertälje. Effekt har sitt ursprung sedan 1989, omsätter inklusive TKS ca 100 Mkr och sysselsätter ca 175 medarbetare. Företaget är AAA-ratad, Svanenmärkt, ISO 9001 och 14001 certifierad samt Auktoriserad Serviceleverantör.