Övriga bolag inom Effekt-koncernen

Meny

Bemanning

Bemanning

Effekt erbjuder bemanningslösningar med fokus kring vaktmästeri, värd/ värdinneskap, garderobslösningar, diskhantering samt post-, telefoni- och receptionstjänst. Dessa tjänster och de personer som innehar dem blir ofta ambassadörer för kundens verksamhet. Rätt människor med rätt attityd och kunskap är nyckeln till framgång - de bidrar då till att stärka såväl kundens miljöer som varumärken.