Övriga bolag inom Effekt-koncernen

Meny

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel

Effekt erbjuder snöskottning, trädgårdsskötsel, gräsklippning, upptagning av vintersand, lampbyten samt löpande enklare fastighetsunderhåll mm. En väl omhändertagen fastighet ger nöjda kunder, medarbetare och hyresgäster. För att inte tala om värdetillförseln till fastighetens långsiktiga värde.