Övriga bolag inom Effekt-koncernen

Meny

Lokalvård

Lokalvård

Effekt erbjuder kvalitativ, modern och hållbar lokalvård. Vi erbjuder även periodiskt underhåll i form av till exempel golvvård, fönsterputs, mattvätt och höghöjdsstäd mm. Rena och välkomnande lokaler är grunden för en fungerande och attraktiv verksamhet.