Övriga bolag inom Effekt-koncernen

Meny

Affärside

"Effekt ska erbjuda fastighetsservice med hög kvalitet, flexibilitet och effektivitet som sätter kundupplevelsen i fokus"

Affärside

Affärside                                                                                                                                          Effekt ska erbjuda  fastighetsservice med hög kvalitet, flexibilitet och effektivitet som sätter kundupplevelsen i fokus.  

Ambition
Effekt ska alltid arbeta så att våra leveranser anses vara det bästa valet och vi ska säkerställa ett långsiktigt och hållbart partnerskap med våra kunder.  

Målgrupp
Effekt ska främst leverera till Företag, Kommuner och Landsting i Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Södertälje och Jönköping. 

Nytänkande
Nytänkande för oss är också teknisk utveckling och nya tekniska lösningar. Tex så har vi utvecklat en  Driftledar App som ger struktur, kvalitet och effektivitet i Driftledarnas vardag.