Övriga bolag inom Effekt-koncernen

Meny

Affärside

"Effekt ska erbjuda fastighetsservice med hög kvalitet, flexibilitet och effektivitet som sätter kundupplevelsen i fokus"

Affärside

Effekt ska erbjuda  fastighetsservice med hög kvalitet, flexibilitet och effektivitet som sätter kundupplevelsen i fokus.  

Vision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Vi ska vara en trygg och stabil servicepartner som levererar problemlösningen som säkerställer attraktiva miljöer - Där människor kan bo, arbeta, resa och umgås.  

Ambition
Effekt ska alltid arbeta så att våra leveranser anses vara det bästa valet och vi ska säkerställa ett långsiktigt och hållbart partnerskap med våra kunder.  

Målgrupp
Effekt ska främst leverera till Företag, Kommuner och Landsting i Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna och Södertälje. 

Nytänkande
Nytänkande för oss är också teknisk utveckling och nya tekniska lösningar. Tex så har vi utvecklat en  Driftledar App som ger struktur, kvalitet och effektivitet i Driftledarnas vardag.