Övriga bolag inom Effekt-koncernen

Meny

Vision

"​Allting kan alltid bli lite bättre"

Vision

Effekt ska vara en trygg och stabil servicepartner som levererar problemlösningen
som säkerställer attraktiva miljöer - Där människor kan Bo, Arbeta och Umgås.