Övriga bolag inom Effekt-koncernen

Meny

Styrelse

"Med styrelsens breda och djupa kompetens drivs Effekts utveckling framåt på ett effektivt och ansvarsfullt sätt"

Styrelse

Styrelsen i Effekt Svenska AB består av ägarna och externa representanter. Styrelsens uppgift är att arbeta långsiktigt och strategiskt samt också stötta företagsledningen i operativa frågor. Det finns en kontinuitet i styrelsens sammansättning och arbete, vilket borgar för stabilitet. Effekts styrelse har kompetens och erfarenhet av försäljning, affärsutveckling, tillväxt, kommunikation, operativt ledningsarbete och aktivt styrelsearbete. Med styrelsens breda och djupa kompetens drivs Effekts utveckling framåt på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Styrelsen sammanträder 4-6 gånger per år.

Styrelsens sammansättning

Sverker Littorin - Ordförande
Flera uppdrag i styrelser och som rådgivare i både noterade och onoterade bolag framför allt i Sverige och Finland. Sverker har också uppdrag i Kina, Bulgarien och är honnorärskonsul för Etiopien.
 
Kinna Brundin - Ledamot
​Driver egen konsultverksamhet (Coleo Consulting AB) inom kommunikation och ledarskap. Jobbar framförallt med förändringsuppdrag. Tidigare konsult och VD på kommunikationsbyråer.
 
Sune Dahlberg - Ledamot
​Sune har lång erfarenhet inom FM-branschen, förutom operativ chef på Effekt har Sune också arbetat på ISS och Sodexo
 
Anders Lindström - Ledamot
Anders Lindström har bland annat varit VD för SL samt tjänstgjort som officer med graden Generallöjtnant. Idag verkar Anders som konsult inom samhällsutbyggnad och utveckling av kollektivtrafiken.
 
Elias Melki – Ledamot och Huvudägare 
Elias grundade redan 1989 det bolag som idag är Effekt Svenska AB. Elias är entreprenör och driver även bolagen Träna Mer Sigtuna AB, MSB Center AB, Elias Melki Real Estate AB, MH Älgesta AB och BEMM Ventures AB.
 
Peter Olsson - Ledamot
​Mer än 20 års erfarenhet från bank, allt från kundansvarig till försäljningschef. Idag arbetar Peter som verksamhetskonsult och med fastighetsutveckling i eget bolag.