Övriga bolag inom Effekt-koncernen

Meny

Varför välja effekt?

"Vi engagerar oss alltid lite extra för att säkerställa att vår leverans motsvarar avtalade villkor"

Varför välja effekt?

Effekt har ett brett tjänsteutbud som bidrar till att förbättra den fysiska miljön för våra kunder och för våra kunders kunder. Vårt affärsidé är att leverera servicelösningar med kundupplevelsen i fokus. Det innebär att vi alltid arbetar utifrån kundens perspektiv och kundens kravbild.Vi har kompetent personal med mångårig erfarenhet. Vi engagerar oss alltid lite extra för att säkerställa att vår leverans motsvarar avtalade villkor.  Vi har rutiner och processer som säkerställer ett enhetligt och kvalitativt genomförande.Vi nöjer oss aldrig utan anser att allt alltid kan bli lite bättre. Vi kommer alltid sträva efter att utveckla och förbättra just din leverans - Det är ett löfte vi kan ge.