Övriga bolag inom Effekt-koncernen

Meny

Effekts Hållbarhetsarbete

Effekts Hållbarhetsarbete

Effekt bedriver sin verksamhet utifrån ett långsiktigt perspektiv. Företaget ska bedriva lönasmma affärer idag som inte äventyrar framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Effekt ska vara en kraft för omställning till ett hållbart samhälle med hållbar konsumtion och vi arbetar med att förebygga föroreningar och ständigt förbättra vårt miljöarbete. Effekt var ett av landets första Svanenmärkta företag, samt att vi arbetar enligt miljö- och kvalitetscertifiering ISO 14001 och 9001. I vårt arbete med hållbarhet så har vi tre dimensioner; Ekonomiskt, Miljömässigt och Socialt ansvarstagande. För varje dimension har vi tagit fram ställningstaganden och mål som följs upp och revideras årligen.