Övriga bolag inom Effekt-koncernen

Meny

Miljömässig hållbarhet

Miljömässig hållbarhet

Grunden i miljömässig hållbarhet ligger i att värna om miljön genom att aktivt minska miljöpåverkan. Genom att omsorgsfullt välja leverantörer och utrustning levererar vi tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt. Till exempel så håller våra företagsbilar minst miljöklass 2005, vi använder oss av doseringsutrustning för låg förbrukning av kemikalier, vi arbetar aktivt med att återanvända och återvinna de maskiner, produkter och emballage som används i verksamheten. Dessutom strävar vi efter att endast använda kemiska produkter och förbrukningsmaterial som är miljömärkt enligt Svanen eller liknande kriterier. Vi följer självklart tillämplig lagstiftning och strävar efter att uppfylla de övriga krav och kundkrav som riktas mot vår verksamhet mm.