Övriga bolag inom Effekt-koncernen

Meny

Social Hållbarhet

Social Hållbarhet

Grunden i Social hållbarhet är att vi tar vårt ansvar som arbetsgivare, erbjuder kollektivavtal och schyssta arbetsvillkor. Ett varmt och välkomnande klimat ska genomsyra hela företaget, såväl mellan medarbetare som gentemot kunder. Det ska präglas av stil, omtanke och respekt för varandra. Alla ska känna att de är delaktiga och att de kan påverka sin arbetssituation. Arbetet ska präglas av en önskan att vidareutveckla, nytänkande och av framåtanda. Men samtliga medarbetare måste också se sitt ansvar och välja rätt förhållningssätt för att positivt bidra till en framgångsrik leverans och verksamhet. Effekt ska värna om mångfald och jämställdhet samt en aktiv utveckling av företagets medarbetare. Effekt genomför årligen en medarbetar- undersökning för att stämma av hur företagets medarbetare upplever sin vardag. Utöver det interna fokuset är Effekt även en aktiv aktör för att bidra till lokala samhällsförbättrande initiativ med fokus på ungdomar.