Övriga bolag inom Effekt-koncernen

Meny

Vår Miljöpolicy

Vår Miljöpolicy

Effekt ska vara en kraft för omställning till ett hållbart samhälle med hållbar konsumtion och vi fokuserar på att förebygga föroreningar och ständigt förbättra vårt miljöarbete. Genom att omsorgsfullt välja leverantörer och utrustning levererar vi tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt. Effekts verksamhet bedrivs med hänsyn till lagar, regler och kundkrav avseende miljö och hållbarhet.