Övriga bolag inom Effekt-koncernen

Meny

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Grunden i ekonomisk hållbarhet ligger i att vi bedriver en etisk och moraliskt försvarbar och lönsam verksamhet. Anställda, kunder och andra intressenter ska kunna lita på att vi dels bedriver verksamheten enligt lagar och regler men även med fokus på en långsiktig lönsam och stabil verksamhet. Fokus är på nöjda kunder genom att leverera servicelösningar som motsvarar eller överträffar kundens förväntningar, på leveranser som utförs enligt fastställda uppförandekoder, på samarbeten med godkända och hållbara leverantörer och underentreprenörer.